Ultra-Stop Pro 5 ml Monodose Medicinsk Optik

99.00 kr {Price inc Tax}

30 i lager

Beskrivning

Ultra-Stop pro med är ett sterilt anti-mistingmedel för medicinsk optik. Ytaktiva ämnen i en speciell kombination bildar ett helt klart och transparent lager på de behandlade ytorna. Denna extremt tunna film har till syfte att förhindra bildandet av droppar och därmed tuggning av ytan på grund av kondenserad vattenånga.