Återlämning av medicin

Återlämning av medicin

Vi verkar för att överbliven medicin återlämnas och kasseras på tillbörligt sätt. Läkemedel ska aldrig kastas i hushållssoporna eller spolas ned i toaletten. För att undvika skadliga effekter på miljön måste överblivna eller gamla läkemedel lämnas in till apotek för förstöring. Du kan lämna dina läkemedel på närmaste apotek eller skicka dem till oss för säker hantering och destruktion. Kontakta alltid vår kundtjänst först på info@phcares.com först för hjälp och råd om hur läkemedlet måste förpackas och märkas. Läs gärna mer om läkemedel, hållbarhet och kassering på Läkemedelsverkets info sida